Regionalna gospodarska zbornica Celje

O projektu APP

S projektom APP – Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu – želimo povečati učinkovitost obvladovanja absentizma ter izboljševanje zdravja delovno aktivne populacije v Sloveniji.

Z atraktivnimi promocijskimi pristopi želimo pospešiti in povečati obseg promocije zdravja pri delu (PZD), ki je nenazadnje tudi zakonsko zavezujoča dejavnost slehernega delodajalca v Sloveniji. (ZVZD-1; Ur.L. št. 43/11; 6. člen)

Namen projekta

S projektom APP bomo povečevali ozaveščenost na področju zdravja pri delu med delodajalci, zaposlenimi, strokovnjaki s področja zdravja pri delu in drugimi deležniki. Na enostaven, uporaben, všečen in praktičen način bomo aktivni populaciji (delodajalcem, zaposlenim in strokovnjakom) zagotovili več vedenja o ohranitvi, vzdrževanju in izboljševanju zdravja ter tako prispevali tudi k nižanju stroškov povezanih s slabim zdravjem, z delovnimi poškodbami ali s poklicnimi boleznimi zaposlenih. V okviru projekta APP bo prav zato kreirana brezplačna Aplikacija APP.

Aplikacija APP je strokovna spletna platforma s koristnimi strokovnimi pojasnili za obvladovanje najpogostejših bolezenskih stanj delovno aktivne slovenske populacije, ki so “kriva” za bolniške odsotnosti z dela. Aplikacija se bo razvijala in nadgrajevala po načelu dejanskih potreb, ki jih zaznavamo v okolju, katerega želimo izboljševati in razvijati.

V sklopu projekta potekajo tudi izobraževalne in promocijske dejavnosti namenjene delodajalcem, zaposlenim in strokovnim deležnikom na območju republike Slovenije.


Cilji projekta

Zavedamo se pričakovanj in ciljev ZZZS, ki jih zasledujejo s finančnim podpiranjem projektov, ki so bili izbrani z javnim razpisom za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016. Prav zato tudi sami zasledujemo naslednje cilje:

- Dvigovanje ozaveščenosti aktivne populacije, delodajalcev, zaposlenih ter strokovnjakov in drugih deležnikov na področju zdravja ter zdravja pri delu na območju Republike Slovenije.

 -Izboljševanje zdravstvenega stanja zaposlenih, zaradi večje osveščenosti, bolj zdravega vedenja ter uporabe spletne platforme na območju Republike Slovenije.

- Zmanjševanje absentizma zaposlenih oseb s posledičnim zmanjševanjem stroškov ZZZS in delodajalcev za nadomestila za začasno zadržanost od dela.

 -Zmanjševanje prezentizma ter posledično večja razpoložljivost delavcev.

 -Zmanjševanje pojava poklicnih bolezni ter bolezni povezanih z delom.