Regionalna gospodarska zbornica Celje

Bolniški stalež in promocija zdravja pri delu

 

Slovenski delavci so bili v letu 2014 preko 11.000.000 (enajst milijonov) dni v bolniškem staležu, najpogosteje zaradi bolezni hrbtenice, poškodb kolen in gležnjev, zaradi prehlada ter duševnih motenj. Slabo zdravje zaposlenih, tako imenovani prezentizem, za podjetje predstavlja še 2 do 3-krat višji strošek kakor sama bolniška odsotnost.  S sistematičnim pristopom v obliki na analizi temelječe promocije zdravja pri delu lahko bistveno vplivamo na ohranitev ter izboljšanje zdravja in produktivnosti zaposlenih.   

 

Graf - Slovenija l. 2014, odstotek bolniškega staleža - deleži skupin bolezni

 


STRES IN BOLNIŠKI STALEŽ

BOLEZNI GIBAL IN BOLNIŠKI STALEŽ


     

   

   


Članki za strokovno javnost

Članki s področja zdravja pri delu.  

Krogi zdravja

 

Koncept sodelovanja zaposlenih in kontrole kvalitete v obliki japonskih krogov kvalitete, so v devetdesetih nemci vnesli na področje promocije zdravja na delovnem mestu.

Projekt APP – Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.