Regionalna gospodarska zbornica Celje

Uspešno izvedena zaključna konferenca

 

V sredo, 12. oktobra 2016 je v Ljubljani potekala zaključna konferenca dveh projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu – projekta Kampanja (»Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu«) ter projekta ISOPRazvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu«).

Konferenca z naslovom »PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU – Skrb za zdravje je odgovornost posameznika, delodajalca in države« je s pestrim izborom govorcev skušala povezati vse pomembne akterje pri zagotavljanju promocije zdravja na delovnem mestu.

V uvodnem delu so svoj pogled na promocijo zdravja na delovnem mestu predstavili Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter častna pokroviteljica projekta Kampanja, Marjan Sušelj, v.d. generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Igor Hrast, direktor Izobraževalno raziskovalnega inštituta Ljubljana.

Sledila je podelitev priznanj zmagovalcem natečaja za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu:

  • »Najboljši ukrep promocije zdravja na delovnem mestu na nacionalni ravni«: PLASTIKA SKAZA d.o.o.
  • »Najboljši ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v kategoriji mikro podjetij«: INVEL, d.o.o.
  • »Najboljši ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v kategoriji malih podjetij«: SAUBERMACHER – KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.
  • »Najboljši ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v kategoriji srednje velikih podjetij«: PLASTIKA SKAZA d.o.o.
  • »Najboljši ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v kategoriji velikih podjetij«: POMGRAD d.d.
  • »Ukrep z najbolj celostnim pristopom k promociji zdravja na delovnem mestu«: GORENJE, d.d.
Zmagovalci natečaja za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu.

 

Konferenca se je nadaljevala z raznolikimi predavanji, katerih prosojnice so na voljo spodaj, več o glavnih poudarkih in zaključkih konference pa lahko preberete v sporočilu za javnost.