Regionalna gospodarska zbornica Celje

Nacionalni posvet

Nacionalni strokovni posvet bo potekal ob zaključku projekta, oktobra 2016. Organiziran bo z namenom povezovanja in mreženja vseh ciljnih skupin ter predstavitve najpomembnejših zaključkov, izpeljanih na podlagi vseh izvedenih projektnih aktivnosti.

Predstavljeni bodo:

  • najpomembnejši sklepi in ugotovitve z regijskih strokovnih posvetov,
  • ključni trendi na področju promocije zdravja na delovnem mestu,
  • dobitniki priznanj za najboljše ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu na regionalnem in nacionalnem nivoju,
  • skupna priporočila za lažje izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu.