Regionalna gospodarska zbornica Celje

Regijski posveti

 

V vsaki regiji, zastopani v projektnem partnerstvu (Podravska, Celjska, Dolenjska oz. Belokranjska, Pomurska, Primorska, Savinjsko-šaleška in Osrednjeslovenska regija), bodo izvedeni brezplačni regijski posveti za delodajalce ter ostalo strokovno in zainteresirano javnost. Skupaj bo v obdobju od januarja 2016 do junija 2016 organiziranih sedem regijskih posvetov.

Namen tovrstnih posvetov bo informiranje in ozaveščanje o promociji zdravja na delovnem mestu, mreženje, povezovanje in medsebojna podpora delodajalcev pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji promocije zdravja na delovnem mestu ter širjenje dobrih praks promocije zdravja na delovnem mestu.

Kot uvod v strokovni regijski posvet bo vsakič organizirano tudi neformalno srečanje ob zdravem zajtrku. Zdrav zajtrk, sestavljen iz živil lokalne predelave, bo predstavljal vzor za enostaven ukrep promocije zdravja na delovnem mestu.

V namen informiranja in ozaveščanja širše javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu na regionalnem nivoju bodo v povezavi z regijskimi posveti organizirane lokalne novinarske konference, na katerih bodo predstavljeni na regijskem nivoju najboljši primeri dobrih praks promocije zdravja na delovnem mestu.

Za dodatne informacije v povezavi z regijskimi posveti prosim spremljajte našo spletno stran.

Sedmi strokovni regijski posvet ob zdravem zajtrku

v organizaciji Pomurske gospodarske zbornice, 24. maj 2016, Terme VIVAT, Moravske Toplice

Gradiva z regijskega posveta:

 1. Prednosti in koristi načrtovanja, izvajanja in evalvacije promocije zdravja na delovnem mestu, Igor Hrast, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
 2. Priporočila Inšpektorata RS za delo za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, Mladen Markota, Inšpektorat RS za delo
 3. Obdavčitev ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu, dr. Aleš Kobal, Pravna fakulteta univerze v Mariboru
 4. Primer dobre prakse s področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., Drago Dervarič, direktor
 5. Obvladovanje stresa na delovnem mestu, prof. dr. Rok Tavčar, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana.

Šesti strokovni regijski posvet ob zdravem zajtrku

v organizaciji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, 14. april 2016, Hotel Balnea, Dolenjske Toplice

Gradiva z regijskega posveta:

 1. Prednosti in koristi načrtovanja, izvajanja in evalvacije promocije zdravja na delovnem mestu, Igor Hrast in Urška Testen, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
 2. Priporočila Inšpektorata RS za delo za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, mag. Mladen Markota, Inšpektorat RS za delo
 3. Odbavčitev ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu, mag. Zvonko Špelko, FURS, Finančni urad Novo mesto
 4. Primer dobre prakse s področja promocije zdravja na delovnem mestu, Darja Košiček Bizjak, Revoz d.d.
 5. Predstavitev programov promocije zdravja na delovnem mestu in prikaz aktivnega delovnega odmora, Nataša Rovina in Roman Šiler, Terme Krka d.o.o., Novo mesto
 6. Obvladovanje psihosocialnih tveganj v delovnem okolju in pri zaposlenih: povečanje kompetenc delodajalcev, delojemalcev in oseb, ki so odgovorne za varnost in zdravje pri delu Ksenja Lorber, CmNm – zavod


Peti strokovni regijski posvet ob zdravem zajtrku

v organizaciji Združenja delodajalcev Slovenije, 5. april 2016, Grand Hotel Union, Modri salon, Ljubljana

Gradiva z regijskega posveta:

 1. Priporočila Inšpektorata RS za delo za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu – najpogostejše napake delodajalcev pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji promocije zdravja na delovnem mestu, Mladen Markota, Inšpektorat RS za delo
 2. Prednosti in koristi načrtovanja, izvajanja in evalvacije promocije zdravja na delovnem mestu, Igor Hrast in Alenka Gajšek, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
 3. Obdavčitev ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu, Kristina Barič Prelogar, Združenje delodajalcev Slovenije 


Četrti strokovni regijski posvet ob zdravem zajtrku

v organizaciji Regionalne gospodarske zbornice Celje, 23. marec 2016, Kongresni Center Thermana, Laško

Gradiva z regijskega posveta:

 1. Priporočila Inšpektorata RS za delo za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, Igor Ipavic, Inšpektorat RS za delo, Območna enota Celje-Velenje
 2. Dobro načrtovanje – pogoj za uspešno izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu, Igor Hrast in Alenka Gajšek, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
 3. Obdavčitev ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu, Kristina Barič Prelogar, Združenje delodajalcev Slovenije
 4. Predstavitev dela in ponudbe programov promocije zdravja na delovnem mestu v Thermani Laško, Dejan Jelen, Thermana Laško


Tretji strokovni regijski posvet ob zdravem zajtrku

v organizaciji Primorske gospodarske zbornice, 17. marec 2016, prostori Primorske gospodarske zbornice, Koper

Gradiva z regijskega posveta:

 1. Stališča in priporočila Inšpektorata RS za delo za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, mag. Malden Markota, dr. med, Inšpektorat RS za delo
 2. Celovit pristop k promociji zdravja, obvladovanju stresa in zmanjševanju absentizma v 4 korakih,
  mag. Andrej Trampuž, Center kakovosti odnosov
 3. Prednosti in koristi načrtovanja, izvajanja in evalvacije promocije zdravja na delovnem mestu
  Igor Hrast, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
 4. Primer dobre prakse: Promocija zdravja v Intereuropi, Emil Ugrin, Intereuropa d.d.


Drugi strokovni regijski posvet ob zdravem zajtrku

v organizaciji Štajerske gospodarske zbornice, 3. marec 2016, prostori Štajerske gospodarske zbornice, Maribor

Gradiva z regijskega posveta:

 1. Priporočila Inšpektorata RS za delo za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, Roman Lubec, Inšpektorat RS za delo
 2. Dobro načrtovanje – pogoj za uspešno izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu, Igor Hrast in Alenka Gajšek, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljanja
 3. Obdavčitev ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu, dr. Aleš Kobal, Pravna fakulteta Univerze v Maribor

 

Prvi strokovni regijski posvet ob zdravem zajtrku

v organizaciji Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, 4. februar 2016, hotel Paka, Velenje

Gradiva z regijskega posveta:

 1. Priporočila Inšpektorata RS za delo za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu
  Igor Ipavic, Inšpektorat RS za delo
 2. Dobro načrtovanje – pogoj za uspešno izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu
  Igor Hrast in Alenka Gajšek, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
 3. Primer dobre prakse s področja promocije zdravja na delovnem mestu v Skupini Gorenje, mag. Vilma Fece, Gorenje d. d.