Regionalna gospodarska zbornica Celje

O kampanji

Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« (Kampanja) je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016.

Glavni nosilec projekta je Združenje delodajalcev Slovenije, projektni partnerji pa Sindikat novinarjev Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska zbornica, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Primorska gospodarska zbornica ter Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

Projekt smo pričeli izvajati 1. julija 2015 in ga bomo predvidoma sklenili 9. novembra 2016.

Namen projekta

Namen projekta Kampanja je dvig ozaveščenosti in informiranosti slovenskih delodajalcev, zaposlenih, strokovne in splošne javnosti o pomenu in koristih promocije zdravja na delovnem mestu ter povečanje aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu, kar bi posledično pripomoglo k izboljšanju zdravja prebivalstva, zvišanju skrbi za zdravje in zmanjšanju rabe zdravstvenih storitev.

 

Cilji projekta

V okviru projekta Kampanja si prizadevamo doseči naslednje cilje:
1. Vzpostavitev stalnega sistema ozaveščanja in informiranja ciljnih skupin o promociji zdravja na delovnem mestu.
2. Dvig stopnje informiranosti in ozaveščenosti slovenskih delodajalcev o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu ter koristih, ki jih le-ta prinaša.
3. Povezovanje delodajalcev za medsebojno podporo in širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje zdravstvenega absentizma, prezentizma in psihosocialnih tveganj na delovnem mestu.
4. Krepitev in ohranjanje telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.