Regionalna gospodarska zbornica Celje

O natečaju

Z natečajem za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu spodbujamo delodajalce k širjenju svojih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu in implementaciji ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu tam, kjer jih še ne izvajajo ali bi želeli svoje programe razširiti in obogatiti.

Podelitev priznanj

Strokovna komisija bo med prispelimi ukrepi promocije zdravja na delovnem mestu izbrala najboljše. Glede na dosežene točke bodo izbrani najboljši ukrepi na regijskem nivoju ter absolutni zmagovalec na nacionalnem nivoju. Podjetja, katerih ukrepih bodo izbrani kot najboljši, bodo na nacionalnem posvetu oktobra 2016 prejela priznanje, prav tako bodo vsi nagrajeni ukrepi predstavljeni v brošuri, izdani v okviru kampanje.

Kriteriji ocenjevanja

Strokovna komisija bo ocenjevala inovativnost, posplošljivost, učinkovitost, zahtevnost implementacije in uporabno vrednost posameznih ukrepov.

Novosti in zanimivosti natečaja bomo ažurno objavljali na spletni strani, zato vas vabimo k rednim ogledom.