Regionalna gospodarska zbornica Celje

Prijava na natečaj

 

V okviru projekta »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« organiziramo Natečaj za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu. Z natečajem želimo izpostaviti in nagraditi najboljše ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu tako na regionalnem kakor tudi na nacionalnem nivoju. Sodelovanje v natečaju je brezplačno. Sodelujete tako, da svoj prispevek oddate preko spletnega obrazca na TEJ POVEZAVI.

Opišite ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v vašem podjetju, ki je po vašem mnenju najbolj inovativen. Da uspešno oddate ukrep, morate izpolniti vsa polja razen zadnjega (Priloge). Na natečaj lahko prijavite več ukrepov, v tem primeru morate OBRAZEC V POVEZAVI izpolniti za vsak ukrep posebej.

Strokovna komisija bo izbrala najboljše ukrepe na regionalnem nivoju in izmed teh še absolutnega zmagovalca. Ocenjevalo se bo inovativnost, posplošljivost, učinkovitost, zahtevnost implementacije in uporabno vrednost posameznih ukrepov.

Podjetja z najboljšimi ukrepi bodo prejela priznanja, prav tako bodo vsi zmagovalni ukrepi predstavljeni v brošuri, izdani v okviru kampanje. Najboljši ukrep na nacionalnem nivoju bo predstavljen tudi na nacionalnem strokovnem posvetu.

Podatke kontaktnih oseb bomo obravnavali zaupno. Potrebujemo jih le za namene obveščanja o rezultatih natečaja.

Opise ukrepov lahko oddate najkasneje do 31.5.2016. Opisi ukrepov, posredovani po tem datumu, ne bodo upoštevani.

Sodelujete tako, da svoj prispevek oddate preko SPLETNEGA OBRAZCA v povezavi