Regionalna gospodarska zbornica Celje

Sekcija računovodskih servisov celjskega območja

 

deluje pod okriljem prej območne, sedaj Regionalne gospodarske zbornice Celje(RGZC) že vrsto let. Leta 1998 se je pokazala potreba po medsebojnem sodelovanju med gospodarskimi subjekti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je v skladu s klasifikacijo dejavnosti razvrščena pod SKD številko 69.200 (prej 74.120) - računovodske, knjigovodske  in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje. Na ustanovnem zboru je prevzela vlogo predsednice združenja  Simona Novak, ki je združenje uspešno vodila do leta 2003.

Od junija 2007 je mandat vodenja sekcije računovodskih servisov celjskega območja zaupan Katji Dražnik, direktorici računovodskega servisa FINERA d.o.o., ki obenem zastopa sekcijo v Upravnem odboru  Zbornice računovodskih servisov Slovenije.

Sestajamo se enkrat mesečno v razširjeni sestavi. Vabimo vse zainteresirane, da se pridružijo na sejah, kjer se obravnavajo aktualni predpisi, zakonodaja in potekajo diskusije o zadevah, s katerimi se srečujejo v računovodskih servisih. Pridružite se nam!

Računovodski servisi morajo biti legitimni zastopniki gospodarstva.

Katalog članov ZRS servisov je namenjen predvsem predstavitvi dejavnosti vodenja poslovnih knjig za zunanje uporabnike in računovodskih servisov, ki s svojim delom prispevajo k dvigu kvalitete opravljanja storitev v tej dejavnosti. Priporočamo pa ga tudi vsem uporabnikom teh storitev kot pripomoček pri izbiri ustreznega partnerja
 
ZRS dela na razpoznavnosti in ugledu združenja in s tem tudi članov tako, da bodo člani združenja lahko kot znak kvalitete delovali z znakom združenja na svojih dopisih
 
Še naprej se zavzema za pridobitev čim boljših pogojev za zavarovanje odgovornosti.

Standard izvajalcev računovodskih storitev.

Skrb za druženje članstva (športne igreizleti)

REGISTER ČLANOV ZRS

Članarina ZRS

Pristopna izjava ZRS in GZS