Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Storitve


Promocija in podpora

Svetujemo, informiramo in organiziramo:

 • Promocijo podjetij doma in tujini (poslovne konference, srečanja, dogodki)
 • Izobraževanja in usposabljanja
 • Neposredno pomoč  pri  spodbujanju in razvoju podjetništva (delovanje v sekcijah  podjetnikov, podjetnic, računovodskih servisov, vsakoletne konference kakovosti,    spodbujanje inovacijske dejavnosti, ipd.)
 • Pomoč pri razvoju posameznih  gospodarskih panog v regiji
 • Storitve poslovno-informacijskega sistema (Poslovni razgledi celjsko območje, spletne strani zbornice, radijske oddaje, ipd.)


Javna pooblastila
Izdajamo in potrjujemo:

 • Potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga "Certificate of Origin"
 • Overovitve mednarodnih pogodb, faktur in drugih listin na zahtevo tujih organov
 • Potrdila o poreklu blaga na osnovi zakonodaje tujih držav in na tujih obrazcih


  Publikacije

  Sejemske aktivnosti

  Dodatne informacije:
  Regionalna gospodarska zbornica Celje
  Ljubljanska 14/II
  3000 Celje
  Tel.: 03/4267 400
  Telefaks: 03/4267 410
  www.rgzc.si


  Avtor: Andreja Semolič, RGZC