Regionalna gospodarska zbornica Celje

RGZC: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2009, dne 3. februarja 2010, Celje


NE POZABITE NA PRIJAVO!
V sredo, 3. februarja 2010 bomo naa seminarju obravnavali pravila za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili novosti, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2009, z udeleženci pa bomo skupaj pregledali tudi vsebino obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. Obravnavali bomo tudi pomembnejša pravila za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na konkretnih primerih pa bomo predstavili tudi dileme, ki se pogosto pojavljajo v praksi pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na nekatera mnenja DURS.

    

Regionalna gospodarska zbornica Celje skupaj
z Zbornico računovodskih servisov pri GZS organizirata seminar

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2009
3. februarja 2010, od 9.00 do 13.30 ure
Regionalna gospodarska zbornica Celje 
(klik na obarvano besedilo pokaže lokacijo RGZC)

dvorana A, Ljubljanska 14/II, Celje

Namen seminarja:

Na seminarju bomo obravnavali pravila za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili novosti, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2009, z udeleženci pa bomo skupaj pregledali tudi vsebino obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. Obravnavali bomo tudi pomembnejša pravila za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot vsako leto, tudi letos aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na konkretnih primerih pa bomo predstavili tudi dileme, ki se pogosto pojavljajo v praksi pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na nekatera mnenja DURS.

Vsebina:

 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
  • Davčna osnova  
  • Poslovanje med povezanimi osebami - transferne cene, izjeme za rezidente, obresti in novosti v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
  • Rezervacije
  • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
  • Izvzem prihodkov iz obdavčitve
  • Nepriznani in delno priznani odhodki
  • Možnosti uveljavljanja davčnih olajšav za leto 2009
  • Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun
 • Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
  • Pregled obveznih sestavin letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
  • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1 in SRS
  • Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
  • Priloge k izkazom
  • Javna objava letnih poročil
 • Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
  • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
  • Davčne olajšave v letu 2009
  • Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

Izvajalka:
Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki  že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodstva.

Kotizacija:

 • člani GZS: 95,00 € + 20% DDV
 • nečlani: 150,00 € + 20% DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun pri Banki Celje SI56 0600 0098 2068 069. Prosimo, da najpozneje 2 dni pred terminom seminarja pošljete potrdilo o plačani kotizaciji na faks št.: 03/426 74 10. Račun boste prejeli po izvedeni delavnici.

Prijave in odjave

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • po telefaksu: 03/426 74 10,
 • po elektronski pošti: tajnistvo@rgzc.si,
 • z elektronsko prijavnico na strani www.rgzc.si.

Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je dva dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Prijave in odjave: Prijave sprejemamo do zapolnitve mest po telefaksu: 03/426 74 10, po elektronski pošti: tajnistvo@rgzc.si  ali z elektronsko prijavnico direktno s spletne strani.

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se strokovnemu vodji računovodskega servisa za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

Trajanje: 9.00 – 13.15 (en polurni odmor) oz. 5 šolskih ur.

Delavnico zelo priporočamo!
Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Avtor: RGZC, Andreja Semolič