Regionalna gospodarska zbornica Celje

Odbor za kadre in izobraževanje - RGZC


Odbor za kadre in izobraževanje se sestaja že od leta 2004, ko je bila prva konstitutivna seja, na pobudo Upravnega odbora, takrat še OZ Celje

Odbor deluje v okviru sprejetega programa dela, kjer so po vsebini široka področja, ki zajemajo niz ožjih vsebin, ki se bodo razdelale  na konkretnih primerih in realizirale z različnimi oblikami dela odbora, nekatere od teh oblik so v programu primeroma nakazane.

Seje odbora so sklicane po potrebi. S klikom na obarvano besedilo se odpre vsebina zapisnika:

S svojim delovanjem želi odbor poudariti pomen kadrovske funkcije in potrebo po sodelovanju kadrovikov v regiji. S tem namenom je, v nadaljevanju strani, priložena prijavnica za tiste, ki želite sodelovati v odboru. Izpolnite jo in odpošljite s klikom na gumb POŠLJI! Vabljeni!

S spoštovanjem !

Gorazd Tratnik
Predsednik odbora

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Faks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Avtor: Andreja Semolič, RGZ Celje