Regionalna gospodarska zbornica Celje

RGZ Celje: Predstavitev aktualne zakonodaje, 11. februarja 2010


 

V sodelovanju s Pravno službo GZS vas vabimo na sklop predstavitev

VI SPRAŠUJETE, MI ODGOVARJAMO

 Predstavitev aktualne zakonodaje,
ki bo v četrtek, 11. februarja 2010 od 10. do 12. ure 

v dvorani A, Regionalne gospodarske zbornice Celje,
Ljubljanska 14/II, Celje

Vsebina: 

Predstavili bomo možnosti, med katerimi lahko izbira delodajalec v času, za poslovanje, negativnih učinkov gospodarske krize:

 • Možnosti v okviru (re)organizacije procesa dela: združevanje del; zaposlovanje za krajši delovni čas od polnega, zaposlovanje le za določen čas; outsourcing; zamrznitev zaposlovanja;
 • Možnosti znotraj strukture plačila za delo: dovoljeno zniževanje plače in racionalizacija povračil stroškov;
 • Možnosti znotraj razporeditev delovnega časa : neenakomerna razporeditev, začasna prerazporeditev, skrajševanje polnega delovnega časa, letni dopust, neplačani dopust;
 • Možnosti pridobivanja dodatnih sredstev s subvencioniranjem skrajševanja polnega delovnega časa za določene skupine delavcev in določeno obdobje;
 • Možnosti v okviru paketov ukrepov: začasna brezposelnost, ki ne pomeni prenehanja delovnega razmerja, z nadomestilom v breme države in predlogi drugih ukrepov;
 • Prenehanja pogodb o zaposlitvi kot zadnje sredstvo: individualna odpuščanja, kolektivna odpuščanja in postopki; odpuščanje invalidov kot poseben postopek
 • Pomen mirnega reševanja sporov na ravni podjetja
 • Pomen nacionalnega in podjetniškega socialnega dialoga v kriznih situacijah; možnosti in učinki industrijske akcije zaposlenih.

Po predstavitvi tematike bo predavateljica ga. Metka Penko Natlačen na voljo za vprašanja, odgovore oz. diskusijo.

Namen posveta: Informirati udeležence in odgovoriti na vprašanja vezana na predvideno vsebino.
Informacije: RGZC, tel. 03 426 74 00

Kotizacija:

 • člani RGZC IN GZS brezplačno
 • nečlani: 20,00 € + 20% DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun pri Banki Celje SI56 0600 0098 2068 069. Prosimo, da najpozneje 2 dni pred terminom seminarja pošljete potrdilo o plačani kotizaciji na faks št.: 03/426 74 10. Račun boste prejeli po izvedeni delavnici.

Prijave in odjave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do 10. februarja 2010:

 • na telefonsko številko 03 426 74 00,
 • po faxu 426 74 10,
 • po elektronski pošti: tajnistvo@rgzc.si ,
 • z elektronsko prijavnico na spletni strani www.rgzc.si.

Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je dva dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

 
Vljudno vabljeni!

                  

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Pripeti dokumenti

Avtor: Andreja Semolič, RGZC