Regionalna gospodarska zbornica Celje

Gospodarska predstavitev celjske regije 2009


  

V raziskavi je predstavljeno poslovanje gospodarskih družb, ki poslujejo na območju 23 občin celjske regije: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Radeče, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.

Slika 1: Nekateri pomembni podatki celjske regije v letu 2009
VIR: AJPES, izpostava Celje, SURS, KAPOS

Podrobnejši rezultati poslovanja gospodarskih družb v celjski regiji v letu 2009 ,
klik na obarvano besedilo!

V zadnjem četrtletju leta 2008 in prvi polovici leta 2009 se je kot posledica globalnega poslabšanja gospodarskih razmer in s tem manjšega tujega povpraševanja bistveno zmanjšal obseg blagovne menjave s tujino, znatno pa so se umirile tudi investicije v osnovna sredstva. Proti koncu leta 2009 smo sicer že beležili minimalne pozitivne premike gospodarske klime. V drugi polovici leta je nekoliko porasla potrošnja, ki je ugodno vplivala na obseg domačih naročil in s tem na rast tečajev. Nekoliko so se povečala tuja povpraševanja, kar je ugodno vplivalo na industrijsko proizvodnjo, vendar to ni bilo dovolj za vidnejše pozitivne premike poslovanja gospodarskih družb.

Kljub minimalnim pozitivnim premikom v gospodarski aktivnosti trg dela v letu 2009 in tudi v začetku tega leta ne kaže znakov izboljšanja. Število registriranih brezposelnih oseb je bilo v Sloveniji v decembru 96.672, stopnja registrirane brezposelnosti pa 10,3 %. Neugodne gospodarske razmere so se odrazile tudi na trgu dela celjske regije, kjer je bila konec leta 2008 stopnja registrirane brezposelnosti 8,2 %, v decembru 2009 pa že 11,5 %.

V letu 2009 se je v celjski regiji začel stečajni postopek pri 29 gospodarskih družbah, od tega jih je četrtina s področja gradbeništva, četrtina s področja predelovalnih dejavnosti, slaba petina pa iz dejavnosti trgovine. Pri eni gospodarski družbi se je začel postopek prisilne poravnave, dve družbi sta v postopku likvidacije.

RGZ Celje
Ljubljanska 14/II, 3000 Celje (ob Garažni hiši Glazija)
Tel.: 03/426 74 00
Faks: 03/426 74 10
www.rgzc.si


Avtor: Andreja Semolič, RGZC