Regionalna gospodarska zbornica Celje

RGZC - SPLETNA PROMOCIJA ČLANOV RGZC


  

Spoštovani člani RGZC!
 

Poslanstvo RGZC je združevanje članov, usklajevanje njihovih interesov, organizirano vplivanje na odločitve tistih, ki sprejemajo predpise na državni, regionalni in lokalni ravni. Poleg tega še vrsta drugih storitev, ki so za člane zbornice cenovno ugodnejše, izboljšujejo možnosti povezovanja znotraj regije  za skupen nastop na trgu ali omogočajo kvalitetnejše informacije za poslovne odločitve.Bistvo zborničnega sistema je tesna in stalna povezava s članstvom.
 

Zaradi navedenega želimo na RGZC našim članom ponuditi možnost promocije na spletni strani RGZC.

Na začetku bi s prvim spletnim promocijskim paketom omogočili objavo oglasne pasice (bannerja) vsem zainteresiranim članom zbornice. Čas oglaševanja posameznega podjetja - člana je po modelu članarine v odvisnosti od članskega prispevka razdeljen v šest skupin. V poskusnem času, se bo ta storitev izvajala v okviru plačane članarine.
 

Vabimo Vas, v kolikor želite objavo bannerja vašega podjetja s povezavo na vašo spletno stran, da nam to sporočite preko spletne prijavnice na dnu te strani  ali po faxu na št.: 03 426 74 10.

Direktor
Drago Polak

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Avtor: Andreja Semolič, RGZC