Regionalna gospodarska zbornica Celje

RGZC: Projekt »Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu«


 

Projekt »Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu«

Spoštovani!

Dovolite nam, da se na vas obrnemo s povabilom za sodelovanje v projektu Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu.

Projekt se izvaja v okviru socialnega partnerstva, ki ga sestavljamo Univerzitetno in raziskovalno središče Novo Mesto, Regionalna gospodarska zbornica Celje,Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije, Sindikat delavcev s Skupini CM Celje, Pergam konfederacija sindikatov Slovenije, in Območna obrtno - podjetniška zbornica Celje.

RGZC, skupaj s podizvajalci projekta Racio razvoj d.o.o., Kova d.o.o., Studio Proteus v okviru raziskovalnega projekta Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu na primeru panoge gradbeništva izvaja raziskavo o vzrokih in posledicah stresa, izgorevanja na delovnem mestu, absentizma, prezentizma in fluktuacije.

Po našem raziskovalnem modelu, ki temelji na ustreznih teoretičnih izhodiščih, so med vsemi petimi naštetimi vsebinskimi področji, organizacijsko klimo ter neustreznim delovnim okoljem tesne vzročno-posledične povezave. Vsi navedeni negativni pojavi so posledice delovanja različnih dejavnikov v podjetju, ki negativno vplivajo na zaposlene in pri njih vzpostavljajo negativno čustveno energijo. Z raziskavo želimo prepoznati te dejavnike, in sicer z vidika osnovnih merljivih parametrov delovnega okolja ter z vidika vodenja, medosebnih odnosov in organizacijske klime.

Projekt je sestavljen iz raziskovalnih in izobraževalnih aktivnosti. V prvi fazi (november-december 2010) bi potrebovali z vaše strani pomoč pri izvedbi raziskave, ki bo kasneje omogočila oblikovanje tako organizacijskih kot izobraževalnih vsebin, ki jih boste lahko kasneje (od februarja 2011 – do junija 2012), brezplačno in prednostno koristili.

Na osnovi ugotovitev raziskave in analize obstoječih dobrih praks bomo oblikovali temelje za oblikovanje modela izboljšav, ki se bodo nanašale na različne vidike v organizacijah: spremembe v organiziranosti, delovnem okolju, procesih vodenja in delovanju različnih podpornih strokovnih služb. Z aktivnostmi za spremembo dejavnikov, ki negativno vplivajo na počutje zaposlenih, lahko vplivamo tudi na bistveno zmanjšanje navedenih negativnih pojavov v podjetjih. S tem se bistveno poveča produktivna energija zaposlenih in posledično učinkovitost njihovega dela.

V okviru raziskave želimo v vašem podjetju opraviti tri skupinske intervjuje, in sicer z managementom, strokovnimi delavci ter izvajalci/gradbinci. S sogovorniki bi želeli opraviti tudi krajšo anketo. Posamezen skupinski intervju traja približno 60 minut in 30 minut izpolnjevanje ankete. Ravno tako bi želeli posredovati tudi anketo za kadrovsko službo. V skladu z raziskovalno etiko bomo zagotovilo popolno anonimnost vašega podjetja in zaposlenih. Tovrstna praksa zagotavljanja anonimnosti zbranih podatkov je eden od standardov v raziskovalnem delu mimo katerega raziskovalci ne smemo. Zaupanje med izvajalcem raziskave in sodelujočimi v raziskavi je namreč izjemnega pomena za samo raziskavo in veljavnost njenih rezultatov.

Ob zagotavljanju anonimnosti vašemu podjetju s pomočjo šifriranja podatkov, pa vam bomo lahko predstavili in posredovali rezultate, veljavne za vaše podjetje. Te podatke vam bomo lahko predali v lastno uporabo, po želji, in skladno z vašimi potrebami, pa se bomo lahko dogovorili za morebitno brezplačno svetovanje oziroma preverili tudi vaše izobraževalne potrebe.

V letu 2011 pričenjamo s sklopom usposabljanja in svetovanja, kjer bodo oblikovani programi za naslednje ciljne skupine:

  • Vodje na različnih ravneh
  • Predstavniki sindikatov in svetov delavcev
  • Kadrovska služba
  • Zaposleni – strokovni kader
  • Zaposleni – izvajalski kader

Podroben program usposabljanj za obdobje 2011-2012 vam bomo posredovali v začetku prihodnjega leta. Imeli boste možnost, da posamezne programe izvajate izključno za svoje sodelavce ali pa, da vaše sodelavce brezplačno napotite na organizirana usposabljanja.

Ukrepe in nove prakse želimo kar se da približati potrebam gospodarstva in upamo, da bomo tudi z vašo pomočjo uresničili zastavljene cilje in se vam že v naprej zahvaljujemo za morebitno pripravljenost. 

Vljudno vas prosimo, da nam vašo pripravljenost za sodelovanje čim prej sporočite na andreja.semolic@rgzc.si oziroma izpolnite spodnjo prijavnico in pošljite s klikom na gumb POŠLJI.

Lepo pozdravljeni!

Drago Polak
Direktor 

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Pripeti dokumenti

Avtor: RGZC, Andreja Semolič