Regionalna gospodarska zbornica Celje

RGZC - NOVI INCOTERMS 2010 - seminar s knjigo, 11. marca 2011


                    

  Poznavanje novosti, ki jih prinašajo prenovljeni Incoterms 2010 je pomemben korak k varnosti in znižanju stroškov poslovanja.

V želji, da Vam približa vsebino ter prihrani čas in denar, se je Regionalna gospodarska zbornica v sodelovanju s pravno službo GZS ter Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC Slovenija) organizira v Celju

NOVI INCOTERMS 2010 - seminar s knjigo

v petek, 11. marca 2011, od 10.00. do 15.00. ure,
v dvorani A, Regionalne gospodarske zbornice Celje,
Ljubljanska 14/II, Celje

VSEBINA:

1. januarja 2011 začnejo veljati prenovljena pravila Incoterms 2010, ki bodo nadomestila dosedanje Incoterms 2000. Revizija Incoterms 2010 za podjetja prinaša številne pomembne novosti, ki jih je treba upoštevati pri pripravi pogodb za leto 2011.

Na seminarju bodo, ob uporabi nove knjige Incoterms 2010 predstavljene bistvene novosti, ki jih za podjetja prinašajo prenovljeni Incoterms 2010, posamezne klavzule Incoterms 2010 pa bodo obravnavane s pomočjo primerov iz prakse.

10:00 – 12:00; Prvi del: Revizija Incoterms 2010: Katere novosti prinaša?

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms

 • Klavzule Incoterms kot del prodajne pogodbe
 • Katera vprašanja urejajo Incoterms in katerih vprašanj ne urejajo?
 • Kako izbrati ustrezno klavzulo Incoterms?

II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010

 • Razlogi za revizijo Incoterms 2010
 • Nova klasifikacija Incoterms 2010: klavzule za kakršnokoli obliko prevoza/klavzule za morske in notranje plovne poti
 • Novi klavzuli DAP/DAT Incoterms 2010
 • Incoterms 2010 in zavarovalna pogodba
 • Incoterms 2010 in enotni trgi
 • Incoterms 2010 in varnost v prometu blaga
 • Incoterms 2010 in elektronsko poslovanje

III. Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija


12:00 – 12:30; Odmor


12.30 – 15:00; Drugi del: Pregled  posameznih klavzul Incoterms 2010 s primeri iz prakse


I. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko oz. oblike prevoza:

 • klavzuli EXW/FCA
 • klavzuli CPT/CIP
 • klavzule DAT/DAP/DDP

II. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti:

 • klavzuli CFR/CIF
 • klavzuli FAS/FOB

III. Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija

EKSKLUZIVNA SLOVENSKO - ANGLEŠKA IZDAJA INCOTERMS 2010
udeleženci seminarja prejmejo izvod ekskluzivne slovensko-angleške izdaje knjige INCOTERMS 2010.

Več informacij o knjigi najdete na Pravnem portalu GZS.

INCOTERMS® je registrirana blagovna znamka International Chamber of Commerce - The World Business Organization (ICC). Gospodarska zbornica Slovenije je izključna imetnica licence ICC za prevod v slovenski jezik, izdajanje, distribucijo in prodajo slovensko-angleške izdaje INCOTERMS 2010.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki sodelujejo pri sklepanju in izvajanju prodajnih pogodb v domači in mednarodni trgovini:

 • komercialistom,
 • vodjem področja prodaje/nabave,
 • špediterjem,
 • strokovnjakom s področja financiranja trgovinskih poslov,
 • strokovnjakom s področja zavarovanja trgovinskih poslov,
 • pravnikom,
 • direktorjem in drugim odločevalcem v podjetjih in
 • vsem, ki jih zanimajo novosti, ki jih prinašajo novi Incoterms 2010.


O PREDAVATELJIH:

Dr. Andrej Friedl, univ. dipl. pravnik, je generalni sekretar Slovenskega nacionalnega odbora za Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC Slovenija), kjer sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih kongresih ICC. Je vodja delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje Incoterms 2010.  

Marko Djinović, univ. dipl. pravnik, je namestnik vodje Pravne službe GZS, kjer se ukvarja s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih prodajnih pogodb. Na GZS vodi Komisijo za gospodarsko pravo in je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil Incoterms 2010.

KOTIZACIJA IN PLAČILO:

 • za člane GZS in RGZC 243,95 € z vključenim DDV (seminar 140 € + 20 % DDV & knjiga 70 € + 8,5 % DDV).
 • za ostale udeležence 277,55 € z vključenim DDV (seminar 168 € + 20% DDV & knjiga 70 € + 8,5 % DDV)

Cena zajema udeležbo na seminarju, knjigo in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun pri Banki Celje SI56 0600 0098 2068 069.

Zaradi organizacije seminarja prosimo, da najpozneje 2 dni pred terminom seminarja pošljete potrdilo o plačani kotizaciji na faks št.: 03/426 74 10. Račun boste prejeli po izvedenem dogodku. 

PRIJAVE IN ODJAVE
Pisne prijave in odjave sprejemamo do 9. marca 2011, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • po telefaksu: 03/426 74 10, 
 • po elektronski pošti: tajnistvo@rgzc.si
 • Z elektronsko prijavnico na dnu te strani 

Delavnico zelo priporočamo! Vabljeni!

Andreja Semolič
Samostojna svetovalka

                                          Drago Polak
                                          Direktor RGZC

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Avtor: Andreja Semolič, RGZC