Regionalna gospodarska zbornica Celje

RGZC - DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA, 9. marec 2011, ob 11.00. uri - zaradi premalega interesa podjetij, ODPADE!


                     

V sodelovanju s Pravno službo GZS vabimo na sklop predstavitev
"Vi sprašujete, mi odgovarjamo"

 

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 KAJ JE NOVEGA ZA DELODAJALCE NA PODROČJU DELOVNEGA PRAVA
KAJ MORA DELODAJALEC VEDETI, KO PRIPRAVLJA PRENOVO PLAČNEGA SISTEMA

  v sredo, 9. marca 2011, od 11. do 14.30. ure
v dvorani A, RGZC, Ljubljanska c. 14, 3000 Celje

 1. del: KAJ JE NOVEGA ZA DELODAJALCE NAPODROČJU DELOVNEGA PRAVA

Kratka predstavitev novosti
V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji v zvezi s posameznimi predlogi novosti na področju delovnega prava, s katerimi naj bi učinkovito pripomogli k razrešitvi gospodarske krize v podjetjih. Tako so bile predlagane spremembe

 • Zakona o delovnih razmerjih
 • Zakona o urejanju trga delaZ
 • akon o malem delu

PROGRAM DELAVNICE:

 1. PREDSTAVITEV PREDLAGANIH NOVOSTI V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH:
  • Trajanje odpovednih rokov in višine odpravnin, položaj delavskih predstavništev, zaščita delavcev pri spremembi delodajalca.
  • Praktični prikazi izračuna odpovednih rokov, višine odpravnin in postopka prehoda delavcev pri prenosu dejavnosti ali dela dejavnosti
 2. PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA
  • Prenova sistema zaposlovanja v času brezposelnosti, nadomestila, trajanje pravica do nadomestila, drugi instrumenti aktivne politike zaposlovanja, javna dela.
 3. PREDSTAVITEV ZAKONA O MALEM DELU
  • Vsebina instituta malega dela, nosilci, obveznosti delodajalcev, nezdružljivost malega dela z zaposlitvijo in drugimi pogodbenimi deli.
  • Praktični prikaz izračuna stroška za delodajalca in postopka sklenitve malega dela.
 4. VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALCA DELAVNICE:

 • Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., Samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer seukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Je tudi članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Je strokovna vodja dvoletnega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov, katerega nosilec je GZS.
 • Igor Knez, univ.dipl.prav., Pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Delavnica bo trajala 60 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

2. del KAJ MORA DELODAJALEC VEDETI, KO PRIPRAVLJA PRENOVO PLAČNEGA SISTEMA

Delavnica in razprava

Po letu 2005, ko je odpovedana kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, so se posamezne dejavnosti brez kolektivne pogodbe znašle v situaciji, da niso imele opredeljenih temeljnih institutov politike nagrajevanja pri delodajalcu. Prejemki iz delovnega razmerja, kot jih je opredelil Zakon o delovnih razmerjih, niso v celoti usklajeni s preostalimi veljavnimi kolektivnimi pogodbami dejavnosti. Tako včasih lahko nastanejo vprašanja, kako uskladiti institute; obenem pa se postavljajo praktična vprašanja, npr: ali upoštevati zakon ali kolektivno pogodbo podjetja; ali lahko te pravice zniža podjetniška kolektivna pogodba in pogodba o zaposlitvi, itd.

Opozoriti želimo, na katere vrste prejemkov mora delodajalec paziti pri opredeljevanju institutov plačila za delo, kamor sodijo poleg plače tudi drugi osebni prejemki in povračila stroškov.

PROGRAM DELAVNICE:

 1. PREDSTAVITEV PREDLAGANIH VSEBIN PLAČILA ZA DELO:
  • Plača in osnovna plača
  • Najnižja osnovna plača in izhodiščna plača ter osnovna plača
  • Drugi osebni prejemki
  • Povračila stroškov
  • Prikaz kvalitetne ureditve teh institutov v podjetniški kolektivni pogodbi skladno z aktom o organizaciji in sistemizaciji ter njihova pravilna ureditev v pogodbi o zaposlitvi
  • Praktični prikazi pogodbe o zaposlitvi in podjetniške kolektivne pogodbe oz. akta delodajalca.
 2. VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALKA DELAVNICE:
Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., Samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer seukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Je tudi članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Je strokovna vodja dvoletnega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov, katerega nosilec je GZS.

Delavnica bo trajala 60 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA IN PLAČILO:

 • za člane GZS in RGZC 80,00 € z vključenim DDV
 • za ostale udeležence 100,00 € z vključenim DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju, osvežitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun pri Banki Celje SI56 0600 0098 2068 069.

Zaradi organizacije seminarja prosimo, da najpozneje 2 dni pred terminom seminarja pošljete potrdilo o plačani kotizaciji na faks št.: 03/426 74 10. Račun boste prejeli po izvedenem dogodku.

Prijave in odjave
Pisne prijave in odjave sprejemamo do 8. marca 2011, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • po telefaksu: 03/426 74 10, 
 • po elektronski pošti: tajnistvo@rgzc.si,
 • z elektronsko prijavnico na dnu te strani  

  Delavnico zelo priporočamo! Vabljeni!

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Avtor: Andreja Semolič, RGZC