Regionalna gospodarska zbornica Celje

Podelitev priznanj in diplom inovacijam celjske regije za leto 2006


UVODNIK

ZLATO PRIZNANJE

 Zap. št. Prijavitelj inovacije Ime in priimek inovatorja Naziv inovacije
 1.  Unior d.d. Jože Kamenšek, Klavdija Kojc Ključ za demontažo verižnika in napere na
kolesu (žepna izvedba)


SREBRNO PRIZNANJE

Zap. št. Prijavitelj inovacije Ime in priimek inovatorja Naziv inovacije
2. Cinkarna d.d. mag. Tomi Gominšek Separacija suspenzije sadre s centrifugiranjemBRONASTA PRIZNANJA

 

Zap. št. Prijavitelj inovacije Ime in priimek inovatorja Naziv inovacije
3. Bosio d.o.o. Štore Jurij Škorjanc, Jože Šket, Albert Cverle Ohlajanje litih valjev v žarilni peči
4. Šolski center –
Poklicna in tehniška
strojna šola
 
Roman Zupanc, Mario Čuček,
Tadej Fidler, Matej Verk
 
Naprava za lomljenje tlakovcev 
5. Comet d.d.  Tomaž Jelenko, Primož Mumelj,
Božislav Jančič, Baltazar Režabek, 
Jože Rančnik, Črešnar Danijel,
Anton Arh, Simon Ulčnik, 
Peter Škorjanc, Alojz Strmšek,
Klokočovnik Zvonko
 
Testirni stroj za bočni preizkus in
udarni test za preizkušanje rezalk
v smolnem vezivu
 DIPLOMA

Zap. št. Prijavitelj inovacije Ime in priimek inovatorja Naziv inovacije
6. Unior d.d. Klavdija Kojc, Jože Kamenšek Inovativnost procesa trženja-prodaje
kolesarskega orodjaVSEM INOVATORJEM ISKRENO ČESTITAMO!